nombre de donants
0174427
 
enviar a un amic X


PER:
  (adreça de correu electrònic)

DE: (adreça de correu electrònic, opcional)

NOTA: (opcional)

màxim 255 caràcters


     


  >   FAQ
 
    PREGUNTES FREQÜENTS
 
 
 
  1) Tenir miopia, astigmatisme o hipermetropia permet fer donació?
  2) Tot i haver estat operat de cirurgia refractiva LASIK puc ser donant?
  3) Puc ser donant havent estat operat de cataractes o de qualsevol
altra cirurgia ocular?
  4) Tinc més de 75 anys. És un límit per a la donació l'edat?
  5) He passat l'hepatitis B. Puc fer la donació?
  6) He perdut el meu carnet de donant. Com el puc renovar?
  7) He manifestat verbalment als meus familiars la voluntat de donar en morir,
però no tinc el carnet acreditatiu. Poden ells autoritzar la donació en nom meu?
  8) És compatible la donació d'ulls amb la donació d'òrgans i la donació de cos?
  9) La donació efectiva desfigura el rostre? Queden senyals?
  10) Un cop feta la donació, la família podrà saber el destí dels teixits oculars?

 
 


1) Tenir miopia, astigmatisme o hipermetropia permet fer donació?

Sí. L'ull sa està constituït per una part anterior transparent, la còrnia, encastada en una superfície opaca i blanca, l'escleròtica, constituint ambdues una espècie d'esfera. En el seu interior tenim un diafragma mòbil, l'iris, que permet tancar i obrir la pupil·la per graduar l'entrada de la llum. Darrere hi ha una lent, el cristal·lí, i posteriorment el vitri, substància gelatinosa transparent que serveix per mantenir la retina, que és la que capta les imatges i les envia al cervell per a la seva interpretació.

L'ull normal, emmetrop (1), està enfocat perquè la imatge es formi en la retina i vegi nítids els objectes llunyans i la lectura. L'ull miop (2), és més llarg i la imatge es forma abans de la retina, veu bé de prop, i malament de lluny. L'ull hipermetrop (3) és més curt, i la imatge es forma darrere de la retina, veu bé de lluny però malament de prop. L'ull astigmàtic (4), pateix unes aberracions a la còrnia i les pot combinar tant amb ull miop com hipermetrop. Cap d'aquests defectes refractius impedeix poder ser donant, ja que la còrnia manté la seva estructura sana. Tant la miopia com la hipermetropia es poden corregir, mitjançant l'auxili de lents que porten la imatge a formar-se a la retina, millorant per tant la visió. No obstant això, la falta de visió per tenir opacitats a la còrnia no es pot corregir mitjançant lents. És un problema similar al que passa amb un rellotge en el que la maquinària funciona perfectament, però en el qual no podem veure l'hora a causa de l’entelat del cristall que cobreix l'esfera. L'única solució en aquest cas seria canviar el cristall i en això consisteix el trasplantament de còrnia o queratoplàstia.

 

  / anar cap amunt /

 


2) Tot i haver estat operat de cirurgia refractiva LASIK puc ser donant?

Sí. Encara que la cirurgia refractiva làser es realitza sobre la còrnia, les tècniques actuals minimitzen la seva "erosió". Així mateix les noves tècniques lamel·lars de trasplantament de còrnia permeten només trasplantar alguna capa de la còrnia (anterior o posterior), pel que en cas que l'erosió del làser impossibilités l'ús de la còrnia "in toto", sempre es pot aprofitar per trasplantar només la capa en bon estat.

  / anar cap amunt /

 


3) Puc ser donant havent estat operat de cataractes o de qualsevol altra cirurgia ocular?

Sí. La microcirurgia oftalmològica actual limita extraordinàriament les possibles alteracions dels teixits oculars, reduint dràsticament les contraindicacions o problemes, això fa que actualment sigui convenient valorar microscòpicament cada còrnia obtinguda. Així,doncs, haver estat intervingut ja no és un paràmetre definitiu per descartar la donació per al trasplantament de còrnia . En cas que fos així, sempre es mantindria la possibilitat d'utilitzar l'escleròtica del globus ocular o dedicar-lo a la  recerca o a la cirurgia experimental.

  / anar cap amunt /


 


4) Tinc més de 75 anys. És un límit per a la donació l'edat?

No. Un dels paràmetres que es valoren microscòpicament és el comptatge cel·lular de l'endoteli. Encara que és cert que hi ha una relació de pèrdua de cèl·lules amb l'edat, no a totes les persones els afecta de la mateixa manera, així que sense fer una valoració personalitzada no és aconsellable descartar de forma rotunda la donació.

  / anar cap amunt /


 


5) He passat l'hepatitis B. Puc fer donació?

No. Entre les causes de contraindicació per a la donació hi ha les malalties infeccioses sistèmiques com la SIDA (o sero positivitat al VIH), l'hepatitis B o C, la lues, la ràbia o la septicèmia.
  / anar cap amunt /


 


6) He perdut el meu carnet de donant. Com el puc renovar?

És tan simple com comunicar-ho a la secretaria del Banc d'Ulls per carta, telèfon o correu electrònic per a què es faci arribar un duplicat a l'adreça que consta a la butlleta que es va emplenar el seu dia. En cas de canvi de domicili caldrà acreditar-lo.


  / anar cap amunt /


 


7) He manifestat verbalment als meus familiars la voluntat de donar en morir, però no tinc el carnet acreditatiu. Poden ells autoritzar la donació en nom meu?

Sí. Respectant sempre la voluntat del finat la família més propera al mateix pot autoritzar en el seu nom la donació d'ulls, ja que s'entén que aquests són els dipositaris últims de la seva voluntat. El mateix criteri és vàlid a la inversa. En qualsevol cas, cal recordar que l'actual legislació que regeix la donació d'òrgans n'estimula i n'afavoreix la donació.
* Percentatge de negatives expressades per la família del donant entre el total d'entrevistes realitzades
 


  / anar cap amunt /


 


8) És compatible la donació d'ulls amb la donació d'òrgans i la donació de cos?

Sí. En moltes ocasions es combina la donació d'òrgans amb la de teixits, incloent-hi els globus oculars. Les poden realitzar el mateix equip o equips diferents. En primer lloc s'ha de procedir a la donació d'òrgans, per a realitzar posteriorment la donació dels globus oculars. Pel que fa a la donació de cos, és fonamental avisar primer al Banc d'Ulls i posteriorment procedir al lliurament del cos a la facultat de medicina corresponent.


  / anar cap amunt /


 9) La donació efectiva desfigura el rostre? Queden senyals?

No. Quan un donant mor cal trucar amb tota urgència al Banc d'Ulls, per a què el metge de guàrdia es desplaci al lloc on es troba el donant i així procedir a l'extracció amb la major brevetat. L’enucleació és realitzada per un oftalmòleg, un cop obtingut el ferm diagnòstic de mort, que anirà amb l'instrumental adequat. Aquesta operació dura aproximadament deu minuts i no deixa cap senyal. En substitució dels globus oculars s'implanta una pròtesi i s'assegura el tancament de les parpelles. Posteriorment el tanatopràctic intervindrà per reduir o eliminar qualsevol senyal estètica.

      

  / anar cap amunt /

 10) Un cop feta la donació, la família podrà saber el destí dels teixits oculars?

L'actual legislació sobre trasplantaments i també la corresponent a la protecció de dades impedeixen facilitar el nom del donant als trasplantats i a l'inrevés, el nom dels beneficiaris a la família del donant. En qualsevol cas el Banc d'Ulls sempre envia una carta de condol agraint la donació i informant del procés, que pot fer possible que dos cecs corneals puguin tornar a veure-hi.

      

  / anar cap amunt /
 

 

Copyright © 2011 Banc d’Ulls. Derechos Reservados.